Werkgeluk Festival

Bekijktrailer

"Minder dan 30% van de mensen is gelukkig in zijn werk"

"Minder dan 30 procent van de mensen is gelukkig in z’n werk. Dat is nogal wat als je bedenkt hoeveel tijd we spenderen aan werk. Vaak heeft dat te maken met het feit dat de waarden die je thuis naleeft niet dezelfde zijn als op je werk. Je zou kunnen zeggen dat je op je werk of een masker draagt of een goed acteur bent. Maar vroeger of later ontstaan er problemen die voorkomen hadden kunnen worden. Het is de betrokkenheid die werknemers verliezen bij de organisaties waar ze voor werken. En dat geldt in het bijzonder voor grote organisaties." Paul Polman CEO Unilever in de Washington Post.

En dat terwijl wetenschappelijk onderzoek van onder meer iOpener institute uit Oxford overtuigend aantoont dat gelukkige medewerkers, productiever zijn, minder vaak ziek, meer betrokken en langer bereid zijn om te blijven. Wat kun je doen om niet langer de acteur van je loopbaan te zijn, het masker af te zetten en de waarden die je belangrijk vindt te introduceren in je werk zodat er weer zin in werk ontstaat? En als je directeur of manager bent; wat kun je doen om een klimaat te introduceren, een vibe zo je wilt, waarin je medewerkers optimaal kunnen werken en in staat worden gesteld om hun potentieel te benutten en zinvol werk te verzetten?

Dit en meer staat centraal op het 2de werkgelukfestival dat op 6 december 2017 gehouden wordt in het Maarten Maartenshuis op LandgoedZonheuvel te Doorn.

Workshops


 • De kracht van positieve emoties

  Meer informatie

  Christel Hebly Coach & eigenaar Wederzijdswerkt

 • Van werkdruk naar werkgeluk

  Meer informatie

  Mirjam Sleijster Bedrijfsmaatschappelijk werk midden Nederland

 • Agile werkgeluk

  Meer informatie

  Harrie van der Werf Informatiewerf interim- en projectmanagement

 • The Power of Paradox

  Meer informatie

  Jacqueline Hospers Leiderschapstrainer Pentascope

 • Management jukebox

  Meer informatie

  Engbert Breuker Aansteker! at Pentascope

 • Gelukkige medewerkers - wat staat leidinggevenden te doen?

  Meer informatie

  Henk Peter Dijkema werkgelukconsultant Performance Happiness en partner iOpener Institute

 • De mini-werkgelukshow

  Meer informatie

  Erwin Wiertz coach, spreker, pianist

 • Druk is goed maak het tot je kracht

  Meer informatie

  Philip Verzellenberg Arbeid & organisatiepsycholoog NIP

 • FC Geluk

  Meer informatie

  Gerard van Vliet directeur Nederlandse vereniging van commissarissen en directeuren (NCD)

 • Versterk de bedoeling met een goed verteld verhaal

  Meer informatie

  Mieke Spronk Alias mrs. Amplifier

 • Design thinking als verbindende factor

  Meer informatie

  Wim Oolbekkink werkgelukconsultant Performance Happiness en partner iOpener institute

  Louis Diepeveen directeur PXL - a Brandlove company

 • Horizontaal organiseren, da’s toch logisch?

  Meer informatie

  Jaap Jongejan algemeen directeur SBI/SBI Formaat/ Landgoed Zonheuvel

 • Arbeidsmarktgeluk door denken en doen - een praktijk case

  Meer informatie

  Sandra Franken verandermanager en arbeidsmarktdeskundige

 • Benut je potentieel

  Meer informatie

  Bart van der Wijst directeur Planmen Workforce management

 • Latest insights in the Science of happiness at work

  Meer informatie

  Julia Lindsay CEO iOpener Institute for People & Performance Oxford

 • De essentie van Lean

  Meer informatie

  Rob de Graaf directeur Leanonderwijs

 • Circulariteit by walking around

  Meer informatie

  Frances Place Conceptontwikkelaar, oprichter Goedlandt

  Peter van Doorn Oprichter Goedlandt

 • Keuzes die je gelukkig maken. Een Wim Hof Methode ervaring door Beerens op de Weg

  Meer informatie

  Luc Beerens Owner Beerens op de weg


programma

Tijd

Onderwerp

Wie


13.00 - 13.30

13.30 - 13.40

Inloop en ontvangst in het Maarten Maartenshuis

Muzikaal ontvangst met de werkgelukshow

Erwin Wiertz

 


13.40 - 13.55

Welkom

Wim Oolbekking / Jaap Jongejan


13.55 - 14.25

Latest insights in de science of happiness at work

Julia Lindsay, iOpener institute


14.25 - 15.00

Workshops ronde 1

 


15.00 - 15.25

Pauze

 


15.25 - 15.45

FC Geluk

Gerard van Vliet, NCD


15.45 - 16.20

Workshops ronde 2

 


16.20 - 16.55

Workshops ronde 3

 


16.55 - 17.35

Management jukebox

Engbert Breuker, Pentascope


17.35 - 18.35

Afsluiting borrel

 


18.35 - 18.45

Verhaal van Mieke

Mieke Amptmeijer


18.45 - 21.00

Diner

 


De kracht van positieve emoties

Christel Hebly Coach & eigenaar Wederzijdswerkt LinkedIn

“Mensen vergeten misschien wat je gezegd hebt, maar ze zullen niet vergeten hoe ze zich door jou voelen."

Positieve emoties zijn prettig. We voelen ons liever vrolijk en dankbaar dan gespannen of droef. Toch zijn onze reacties en emoties vaak eerder negatief gekleurd dan positief en hebben we meer aandacht voor wat niet goed gaat. Zo werkt ons brein: het positieve wordt gewist, het negatieve vastgehouden. Tijd voor verandering! In deze workshop ontdek je:

Van werkdruk naar werkgeluk

Mirjam Sleijster Bedrijfsmaatschappelijk werk midden Nederland

70% van het verzuim wordt (mede) veroorzaakt door psychische klachten. Situaties op het werk, de persoonlijkheid en de thuissituatie kunnen stress geven. Hoe buig je dat om naar weer terug aan het werk met plezier en balans? En hoe kun je voorkomen dat medewerkers uitvallen? Bedrijfsmaatschappelijk werker Mirjam Sleijster komt in tientallen organisaties en spreekt honderden medewerkers en leidinggevenden en geeft praktische tips.

Agile werkgeluk

Harrie van der Werf Informatiewerf interim- en projectmanagement LinkedIn

In de wereld van software ontwikkeling (en in toenemende mate ook in andere vakgebieden) heeft het Agile werken zijn intrede gedaan. Agile werken is gerelateerd aan/komt voort uit Lean Management.

Agile werken heeft allerlei werkvormen, allen gebaseerd op een cultuur die randvoorwaardelijk is. Opvallend is dat het werkplezier, bij een goede implementatie van Agile werken, zichtbaar en meetbaar toeneemt.

 • Hoe kom je tot een cultuur die Agile werken mogelijk maakt?
 • Hoe verhoudt deze cultuur zich tot de aanpak die we voorstaan vanuit Performance Happiness?

We delen ervaringen die zijn opgedaan in een aantal grote organisaties: dat levert een genuanceerd beeld op over zowel het werkplezier, de efficiency en de risico's.

The Power of Paradox

Jacqueline Hospers Leiderschapstrainer Pentascope LinkedIn

Waar lig jij wakker van? Van dingen die niet zo gaan zoals jij wilt? Van problemen waar je maar niet uit komt? Van het gevoel te moeten kiezen?

We hebben geleerd of-of keuzes te maken. Dat geeft vaak stress, omdat je in die keuze iets uitsluit. Met en-en keuzes kom je verder: je integreert beide uitersten. En-en keuzes maak je door de kracht van de paradox voor je te laten werken. Het resultaat? Oplossingen die beide kanten verenigen zonder te vervallen in een compromis. Aan de hand van het Magneet-model neemt Jacqueline je mee in 4 principes van de power of paradox en laat ze je ervaren hoe bevrijdend het is als je geen of-of keuzes meer hoeft te maken.

Management jukebox

Engbert Breuker Aansteker! at Pentascope LinkedIn

Aan de hand van videobeelden en muziek beleef je wat ons hier gebracht heeft. Verleden, heden en een beetje toekomst. Een spiegel voor je hart en hoofd. Engbert betrekt ons -zijn publiek- bij wat hij wil zeggen. Hij daagt ons uit, laat ons reflecteren en reageren. Met beeld en geluid maakt hij een tijdreis vanaf de fifties tot nu en zelfs een stukje in de toekomst.

Gelukkige medewerkers - wat staat leidinggevenden te doen?

Henk Peter Dijkema werkgelukconsultant Performance Happiness en partner iOpener Institute LinkedIn

Als leidinggevende is het goed om de verantwoordelijkheid voor de mate waarin medewerkers zich gelukkig voelen grotendeels bij henzelf te laten. Hoe ze dat kunnen doen vind je in ons eerste boek ‘Tussen brood en spelen - meer geluk in je werk’.

Maar medewerkers hebben ook iets nodig van jou als leider van de organisatie. Wat zijn die randvoorwaarden, en wat kun je doen om bij te dragen aan werkgeluk? Hierover gaat ons nieuwe boek en in deze workshop lichten we een tip van de sluier.

De mini-werkgelukshow

Erwin Wiertz coach, spreker, pianist LinkedIn

Hoe gelukkig ben jij op je werk? In hoeverre is wat jij doet afgestemd op wie je bent? Ieder van ons kan (en wil) met zijn of haar 'Eigen Geluid' van unieke betekenis zijn. Maar vaak zit er ruis op de lijn. Met muziek als middel en metafoor, inspireert Erwin je om de ruis van de lijn te halen en helemaal als jezelf tevoorschijn te komen.

Samen met Henk Peter Dijkema en Wim Oolbekkink ontwikkelde hij de werkgelukshow, waarin je geïnspireerd en uitgenodigd wordt je eigen werkgeluk te vergroten. Levendig, met een prettige mix van inhoud, muziek en theater.

Druk is goed maak het tot je kracht

Philip Verzellenberg Arbeid & organisatiepsycholoog NIP LinkedIn

In deze workshop ervaar je wat druk voor effect heeft op je prestaties. En ook hoe je de verschillende effecten daarvan kunt herkennen in je eigen organisatie. Voor de meeste mensen is een zekere mate van druk prettig en levert dat juist actie en beweging op.

Om in een toestand van flow en optimaal presteren terecht te komen, is een uitdaging die pittig is juist nodig, aldus de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihaly. ‘Werkdruk levert werkgeluk op’. De vraag is: waar ligt de grens en wanneer is het te veel en dalen je prestaties? Hoe werkt dat bij teams en afdelingen? En wat heeft dit alles te maken met de motivatie van medewerkers en hoe kun je dat beïnvloeden?

Op deze vragen krijg je in deze workshop antwoord middels een interactieve mix van praktische oefeningen en toepasbare theoretische modellen.

FC Geluk

Gerard van Vliet directeur Nederlandse vereniging van commissarissen en directeuren (NCD) LinkedIn

Je ooit afgevraagd wat nu écht GELUK maakt? Tuurlijk! En natuurlijk heb je erover gelezen, want het is al jarenlang het meest intrigerende onderwerp! Niemand die als doel heeft 'Ongelukkig' te zijn... Maar wat maakt nu 'Geluk' écht? De loterij winnen? Gezond zijn? Een fantastische baan hebben? Een onbezorgde jeugd? Of is het zoiets ongrijpbaars als 'positief zijn', 'zelfontplooiing' of 'eigen verantwoordelijkheid'? Of zit het in een drankje? Er zijn 101 truukjes om een 'beetje' gelukkiger te worden. Ook op je werk. Maar uiteindelijk helpt het niet écht. De oplossing ligt zo voor de hand dat niemand er aandacht aan lijkt te besteden.... Tot 6 december! Als het geheim wordt onthuld achter 'Gelukkig zijn'...en JIJ mag erbij zijn!

Versterk de bedoeling met een goed verteld verhaal

Mieke Spronk  

Oude verhalen, mythes en sprookjes zijn dragers van wijsheid en hulpmiddel voor sociaal psychologische navigatie. Vertellen is een ambacht en de verteller brengt die verhalen tot leven opdat de boodschap verstaan kan worden. Ook nu, of misschien juist nu, in onze tijd van social media, snelle kennis, de schreeuwende competitie om onze aandacht kan verscholen wijsheid worden ontsloten, door vertelkunst. Als een verhaal zorgvuldig wordt gekozen en vertelt, versterkt dat de bedoeling en betekenis van een bijeenkomst.

Oftewel: hoe je als held(in) jezelf wordt en het werkgeluk kan vinden.

Mieke Spronk is geregistreerd A&O psycholoog en zette werkgeluk in om secundaire traumatisering te voorkomen bij GGZ professionals, ze werkt met narratieve traumaverwerking in een GGZ instelling en vertelt sinds 1995.

Design thinking als verbindende factor

Wim Oolbekkink werkgelukconsultant Performance Happiness en partner iOpener institute LinkedIn
Louis Diepeveen directeur PXL - a Brandlove company LinkedIn

Vanuit de praktijk van merkcommunicatie en organisatieadvies brengen we het beste van deze 2 werelden bij elkaar. Het kernwoord daarbij is 'waardengedreven'. Waarden als magneet voor gelukkige medewerkers en dus werkgeluk. Waarden als kompas voor een krachtig merkverhaal en dus merkgeluk.

Vanuit Design Thinking maken we de verbinding tussen het merk en het werk en helpen we een concept als werkgeluk te ontwikkelen tot iets dat verankerd is in de bedrijfscultuur en tegelijkertijd onmiskenbaar zichtbaar is voor de buitenwereld. We geven smakelijke voorbeelden en praktische tips van best of both worlds.

Horizontaal organiseren, da’s toch logisch?

Jaap Jongejan algemeen directeur SBI/SBI Formaat/ Landgoed Zonheuvel LinkedIn

Horizontaal organiseren gaat over relaties, over samenwerking en over je persoonlijke inbreng in je werk. Horizontaal leiderschap is in organisaties nodig om te zorgen voor verbinding, inspiratie en energie. En dat heeft veel te maken met je gelukkig voelen in je werk.

Jaap is als algemeen directeur van landgoed Zonheuvel vandaag kasteelheer van het Maarten Maartenshuis en draagt voor uit eigen werk.

Arbeidsmarktgeluk door denken en doen - een praktijk case

Sandra Franken verandermanager en arbeidsmarktdeskundige LinkedIn

Hoe houden we onszelf fit voor de arbeidsmarkt?

Werkgeluk is een werkwoord. Door vanuit waarden te kijken naar arbeidsmarktvraagstukken en dat te vertalen (en te doen) in de praktijk werken we niet alleen aan ons eigen werkgeluk maar ook van onze klanten. Plezier in het werk geeft ruimte om fit te blijven in jouw huidige baan en op de arbeidsmarkt. Duurzaam inzetbaar ben je niet alleen voor jouw huidige organisatie, maar ook voor jouw eigen toekomst. Met een praktijkvoorbeeld uit de thuiszorg gaan we samen ontdekken hoe klantgeluk, jou een nieuwe kijk biedt op jouw werkgeluk!

Benut je potentieel

Bart van der Wijst directeur Planmen Workforce management LinkedIn

Alles wat wij doen als PlanMen is erop gericht om ervoor te zorgen dat het volledig potentieel wordt benut van je mensen en de organisatie. Dit doen we door werkzaamheden en personeel op elkaar af te stemmen. Hier is een flink dosis energie voor nodig want het volledige potentieel kan alléén benut worden als het fundament klopt. Het fundament leggen wij door planning te veranderen in Workforce Management. Alle energie wordt dan goed benut en dan ontstaat er vrijheid, trots en rust in de organisatie. Je mensen worden er echt blij van. Je zou het werkgeluk kunnen noemen en dat is essentieel, want zij zorgen immers voor tevreden klanten én dus voor goede resultaten. Dat is onze drijfveer!

Benut het volledig potentieel van je mensen en organisatie. Zorg dat ’t klopt! Maak kennis met Workforce Management van PlanMen en bezoek onze workshop.

Latest insights in the Science of happiness at work

Julia Lindsay CEO iOpener Institute for People & Performance Oxford LinkedIn

Julia is iOpener’s CEO and she will:

 • Show you the incredible power of Happiness at Work and the difference it makes
 • Explore latest insights and what they mean
 • Share experiences and best practice from around the world
 • Offer practical solutions to build Happiness at Work

De essentie van Lean

Rob de Graaf directeur Leanonderwijs LinkedIn

Waar is Lean nu eigenlijk voor bedoeld? En hoe kan lean bijdragen aan werkgeluk?

In deze workshop gaan we op zoek naar de belangrijkste schakel in een cultuur van continue verbeteren. Deze schakel zorgt voor een dagelijkse input van mogelijk verbeterpotentieel. Rob de Graaf laat in de workshop zien hoe ver of hoe dichtbij lean en werkgeluk van elkaar afstaan.

Laat je verrassen en mis deze workshop niet.

Circulariteit by walking around

Frances Place Conceptontwikkelaar, oprichter Goedlandt LinkedIn
Peter van Doorn Oprichter Goedlandt LinkedIn

Een workshop in de frisse buitenlucht! Peter en Frances nemen je mee in een wandeling over het landgoed. Aan de hand van verschillende landgoedelementen laten ze zien hoe de verschillende cirkels op het landgoed in elkaar zitten. Die cirkels zijn belangrijk en komen ook terug in jouw eigen werk zal je merken. Kom, beleef, voel en ontdek jouw bijdrage aan die cirkel.

Keuzes die je gelukkig maken. Een Wim Hof Methode ervaring door Beerens op de Weg

Luc Beerens Owner Beerens op de weg LinkedIn

Geluk en gezondheid zijn het gevolg van de keuzes die we dagelijks maken. Elke dag bepalen we namelijk zelf wat we doen. En we kunnen ook zelf bepalen hoe we ons voelen bij wat we doen. Zelfs bij wat ons overkomt hebben we invloed op hoe we dat ervaren. Gelukkig zijn is geen toeval, het is een vaardigheid. Een vaardigheid die je ook nog eens eenvoudig kunt ontwikkelen.

In deze Wim Hof Methode ervaring ontdek je:

 • Hoe jij direct meer controle krijgt over je geluksgevoel
 • Hoe krachtig jouw focus op geluk werkt op het bereiken van jouw doelen
 • Hoe je eenvoudig dagelijks aan jouw geluk en gezondheid werkt
 

Route

Landgoed
Zonheuvel
Doorn

Bereken route

Partners

Het werkgelukfestival is een initatief van:

Harrie van der Werf Informatiewerf
Wim Oolbekkink Performance Happiness

Met ondersteunende hulp van:

Lizette Nouwens Verbinder & aanjager creativiteit